Diensten

Hieronder vind u een greep uit de mogelijkheden van geluidsonderzoeken waarmee Know How Acoustics u van dienst kan zijn.

Industrielawaai, agrarische bedrijven, horeca sport recreatie-inrichtingen

 • voor de aanvraag van een milieuvergunning of melding Activiteitenbesluit;
 • voor de wijziging van bestemmingsplannen of de ontwikkeling van nieuwe plannen;
 • het verrichten van emissie- en/of immissiemetingen;
 • het prognosticeren van de gevolgen van wijzigingen en -of uitbreidingen;
 • het adviseren van maatregelen;
 • het verrichten van controlemetingen (ook ten aanzien van evenementen);
 • de zonering en het zonebeheer van industrieterreinen;
 • de beoordeling van akoestische rapporten en modellen;
 • het in beeld brengen van het geluid op de arbeidsplaats;
 • de verkeersaantrekkende werking van inrichtingen;
 • second opinion;

Bouwakoestiek

 • de geluidwering van gevels (bijv. voor de bouw van een woning in de geluidzone van een weg);
 • de berekening en beoordeling van de geluidsbelasting op gevels door verkeerslawaai;
 • de geluidsisolatie tussen verschillende ruimten onderling;
 • de binnen akoestiek (bijv. beperking nagalm ter verbetering van de spraakverstaanbaarheid);
 • het installatiegeluid.

Trillingsonderzoek
Meten en beoordelen conform de SBR-richtlijnen:

 • richtlijn A: schade aan gebouwen;
 • richtlijn B: hinder voor personen;
 • richtlijn C: storing aan apparatuur.